Изкопи за септични ями, водопроводи и канализация

Строителни услуги от ЕвроВип Строй-почистване и подравняване на дворове, изкопаване на основи за къщи и ями, извозване на строителни отпадъци и доставка на инертни материали.

Изкопи за септични ями, водопроводи и канализация

Строителни услуги от ЕвроВип Строй-почистване и подравняване на дворове, изкопаване на основи за къщи и ями, извозване на строителни отпадъци и доставка на инертни материали.

Линейни и масови изкопи. Канали за канализация и канали за полагане на кабели.

Преди извършване на изкопни дейности се установяват и обозначават наличие на подземни инсталации – водопроводи, кабели ниско и високо напрежение, газопроводи, канализационни тръби.

Изкопните дейности се извършват по механизиран начин.

За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобазени с технологията на строителния процес.

При организацията на изкопните дейности е необходима ясна комуникация с всички заинтересовани страни, с цел правилно изпълнение проекта.

Изкопната земна маса се извозва със самосвал до специализирани за целта депа.


ЕвроВипСтрой - Строителни услуги и изкопни работи

Строителни услуги от ЕвроВип Строй-почистване и подравняване на дворове, изкопаване на основи за къщи и ями, извозване на строителни отпадъци и доставка на инертни материали.

ЕвроВипСтрой - Строителни услуги и изкопни работи

Строителни услуги от ЕвроВип Строй-почистване и подравняване на дворове, изкопаване на основи за къщи и ями, извозване на строителни отпадъци и доставка на инертни материали.

Комбиниран багер CASE

Комбинираният багер изпълнява широк кръг от...

Вижте повече

Мини багер YANMAR SV 26

Компактният мини багер YANMAR SV 26 е идеален...

Вижте повече

Тристранен самосвал ATEGO

Качествен, надежден, икономичен тристранен...

Вижте повече

Валяк BOMAG

Валякът BOMAG e мощно специализирано...

Вижте повече

Мини челен товарач CASE

Mаневрени и надеждни - отличителните черти на...

Вижте повече

Изкопи за септични ями, водопроводи и канализация

Линейни и масови изкопи. Канали за канализация и канали за полагане на кабели.

Преди извършване на изкопни дейности се установяват и обозначават наличие на подземни инсталации – водопроводи, кабели ниско и високо напрежение, газопроводи, канализационни тръби.

Изкопните дейности се извършват по механизиран начин.

За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобазени с технологията на строителния процес.

При организацията на изкопните дейности е необходима ясна комуникация с всички заинтересовани страни, с цел правилно изпълнение проекта.

Изкопната земна маса се извозва със самосвал до специализирани за целта депа.


Строителни услуги от ЕвроВип Строй-почистване и подравняване на дворове, изкопаване на основи за къщи и ями, извозване на строителни отпадъци и доставка на инертни материали.